Gratis waardebepaling
story header image

Tijdelijke maatregel: Verlaging btw-tarief (6%) voor afbraak en heropbouw

Sinds 1 januari 2021 is er een verlaagd btw-tarief van 6% voor de afbraak van gebouwen en de heropbouw van woningen op het hele Belgische grondgebied.Deze maatregel loopt tot 31 december 2022.
Hieronder vallen enkele van onze nieuwbouwwoonprojecten, wat maakt dat jij als koper misschien wel kan genieten van het verlaagde btw-tarief.

We leggen het graag kort en krachtig voor je uit!

Voor wie is het verlaagd btw-tarief van toepassing?

Je moet aan enkele voorwaarden voldoen om te genieten van deze regel;

 • Het nieuwe appartement of de nieuwe woning is jouw enige woonplaats.
 • Enkel van toepassing voor natuurlijke personen (geen vennootschappen).
 • Je bent eigenaar, vruchtgebruiker of opstalhouder van deze woning/appartement.
  Naakte eigenaars* betalen wel 21% btw, omdat zij het pand niet bewonen.
 • Je woning of appartement dient ten minste 5 jaar je enige woonplaats te zijn.
 • Ook woningen of appartementen die gedurende een periode van 15 jaar ter beschikking worden gesteld aan een sociaal verhuurkantoor komen in aanmerking.

* Als naakte eigenaar heb je niet het recht van genot en gebruik.
Maar je bent wél de eigenaar en die titel geeft je toch bepaalde mogelijkheden en rechten. Je hebt het recht om te verkopen."

Waaraan moet de woning/het appartement voldoen?

 • De bewoonbare oppervlakte* mag maximum 200 m2 zijn. Bij appartementen worden gedeelde ruimtes niet meegeteld.
 • Het betreft afbraak van een bestaand gebouw en de heropbouw van een nieuwbouw, gelegen op hetzelfde kadastraal perceel.
 • Afbraak en heropbouw dienen door één en dezelfde bouwheer/vennootschap te gebeuren. Dit betekent echter niet dat de bouwheer/vennootschap in kwestie hiervoor geen beroep kan doen op verschillende onderaannemers.
 • Volgende vertrekken worden niet beschouwd als bewoonbare oppervlakte: garages, badkamers, wc’s, washuizen, trappen, bergplaatsen, gangen, niet bewoonbare kelders en zolders..
 • Indien een economische activiteit wordt uitgeoefend in de woning/het appartement, moet de oppervlakte van het gedeelte van de woning dat niet voor de uitoefening van de economische activiteit wordt aangewend groter zijn dan het gedeelte dat voor de uitoefening van de economische activiteit wordt aangewend. Iets simpeler uitgelegd: je privé-gedeelte moet dus groter zijn qua oppervlakte dan je werkruimte.

* De bewoonbare oppervlakte wordt bepaald door de oppervlakte van alle woonvertrekken (met name de keukens, de woonkamers, de eetkamers, de slaapkamers, de bewoonbare zolder- en kelderruimten, de bureaus en alle andere voor huisvesting bedoelde ruimtes, op voorwaarde dat die ruimtes een minimumoppervlakte hebben van 4 m² en een minimumhoogte boven de vloer van 2 meter) samen te tellen, gemeten vanaf en tot de binnenkanten van de muren.

Benieuwd naar welke van onze nieuwbouwprojecten te koop in aanmerking komen?

Neem contact op met één van onze makelaars via info@immodelestre.be of 054 33 62 52.