Gratis waardebepaling

Contact

Een vraag voor ons?

  • Ik heb een vraag over:

Toezichthoudende autoriteit

Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV)
Luxemburgstraat 16B, 1000 Brussel
Onderworpen aan de deontologische code BIV

Logo BIV